Loomemajanduse teadlikkuse projektikonkurss

Sihtgrupp: ettevõtteid ühendavad organisatsioonid

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste arendamise projektikonkurss.

Konkursile oodatakse kandideerima projekte, mis toetavad teadlikkuse suurendamise ja teadmiste ning oskuste arendamise kaudu Eesti loomemajanduse või nende sidusvaldkondades tegutsevate VKEde ekspordi ja lisandväärtuse kasvu eelduste loomist.

 
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk


Tingimused

Konkurssidele võivad projekte esitada ettevõtete esindusorganisatsioonid – MTÜ-d ja SA-d:

  • kes esindavad teatud ettevõtjate gruppi;
  • kelle põhikirjas on tegevusena märgitud kindla ettevõtlusvaldkonna või sektori esindamine, ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine või ettevõtluskeskkonna arendamine;
  • kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt üks aasta enne projekti esitamise kuupäeva.

Projekti minimaalne nõutav omaosalus on 30% projekti kogumaksumusest.

Toetatavad tegevused

Projekti raames tehtavad alategevused on järgnevad:

  • Ettevõtjate ja nende toodete/teenuste ekspordipotentsiaali väljaselgitamine valitud sihtturgudel;
  • Infopäevade, seminaride, konverentside, töötubade, ümarlaudade jms korraldamine;
  • Nõustamise, mentorluse, koolituste, õppereiside ja praktikumide läbiviimine;
  • Messide, näituste, turundus- ja kontaktürituste korraldamine ja nendel osalemine.

Osalemine

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste arendamise projektikonkursi hanketingimused leiad siit.


Kristiina Niilits, Kristiina.Niilits@eas.ee, 738 6009