Kontaktreis eksporditurule

Avatud Sihtgrupp: alustavad eksportöörid, kellel on olemas ekspordivõimekus ning kohene valmisolek oma toote või teenuse ekspordiks, aga ka tegutsevad eksportöörid, kes soovivad tutvuda oma ettevõtte jaoks uue ekspordituruga.

Uuele eksporditurule sisenemine nõuab aega, ressursse ja pühendumist. Kuigi suure osa eeltööst saab teha kodus, saabub lõplik selgus siiski kohapeal käies, sealsete oludega tutvudes ning potentsiaalsete klientide või edasimüüjatega kohtudes. Kõige keerulisemaks peavad ettevõtjad sobivate ärikontaktide leidmist uuel sihtturul ja siin panebki toetava õla alla EAS, kes pakub oma koostööpartnerite abiga võimalust teha kontaktreisi raames esmane tutvus ettevõtja jaoks uue ekspordituru ja sealsete klientidega.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedTeenus jaguneb kolme etappi, mis hõlmab ettevalmistust kontaktreisiks, kontaktreisi läbiviimist sihtriigis ja järeltegevusi.

Ettevalmistus kontaktreisiks.

 • Ettevalmistavas faasis täpsustatakse kontaktreisil osalevate Eesti ettevõtte profiil ja eesmärgid seoses sihtriigi ning kontaktreisiga, koostöös ettevõtjaga valmistatakse ette turundusmaterjal ja räägitakse läbi ettevõtja poolne eeltöö. Algab töö ettevõtjale sobivate kontaktide leidmiseks sihtturul.

Kontaktreis sihtriigis.

 • Äriseminar sihtriigis. Sihtriigi spetsialiste kaasates pakutakse Eesti ettevõtetele vajalikku infot turule sisenemiseks ja tutvustatakse sihtriigi ärikultuuri.
 • Individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega (5). Kohtumised korraldatakse igale osalejale individuaalselt, lähtudes osaleja tegevusalast ja huvist. Kohtumiste eesmärk on esmaste ärikontaktide loomine sihtriigis, tagasiside saamine oma tootele/teenusele, arusaamine oma võimalustest konkreetses sihtriigis.

Järeltegevused.

 • Ettevõtja poolne töö saadud kontaktide edasiarendamiseks.
 • EAS võtab osalejaga ühendust paar kuud peale kontaktreisi toimumist, et hinnata kontaktreisi kasulikkust ettevõtjale.

Kasulikud materjalid

Tingimused

Peamised nõuded kontaktreisil osalejale:

 • Selge ekspordialane ambitsioon seoses valitud sihtriigiga.
 • Ettevõttel on olemas ekspordivõimekus uuele turule sisenemiseks.
 • Nõutav on korrektse kodulehe olemasolu (tõlgitud vähemalt inglise keelde).
 • Ettevõttel ei ole maksuvõlga ja tegemist ei ole raskustes ettevõttega.
 • Ettevõttel on olemas valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti.
 • Ettevõte ei tegutse programmi mõistes välistatud majandusvaldkondades:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Kontaktreisil saab osaleda kuni 10 Eesti ettevõtet, Jaapani ja Hiina kontaktreisidel 5 Eesti ettevõtet. Kui soovijaid kontaktreisile on rohkem, kui vabu kohti, siis toimub osalejate valik järgmiste kriteeriumite põhjal:

 • Ekspordi müügitulu 2015 aastal
 • Ettevõtte keskmine palk 2015 aastal
 • Lisandväärtus töötaja kohta 2015 aastal
 • Toote keerukus või lõpptarbijale suunatus
 • Sihtriigis on ettevõtte teenuse/toote vastu huvi olemas (sihtriigi konsultandi hinnang)

Info- ja tugikeskus
627 9700
info@eas.ee


Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast