Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Sihtgrupp: Avaliku sektori hankijad ja innovaatilisi lahendusi pakkuvad ettevõtjad.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks, edukamaks, rikkamaks.

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

  • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
  • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

Taotlemine

Taotlemine toimub voorudena, kus tähtajaks esitatud taotlustest koostatakse paremusjärjestus. Voorus osalemiseks tuleb esitada osalemisteatis ning osaleda EASi eelnõustamisel. Pärast seda tuleb koostada taotlus, mille kohustuslikuks osaks on turuanalüüs. Taotlusi hindab ekspertidest koosnev komisjon.

Taotlemise I vooru tähtajad on alljärgnevad:

  • Osalemisteatiste esitamise tähtaeg on 20. mai 2016. Palume edastada osalemisteatis meiliaadressile Aldo.Valba@eas.ee. Teatis peab olema esitatud allkirjastatult pädeva (seadusjärgse või volitatud) esindaja poolt.
  • Taotluste esitamise tähtaeg on 21. juuni 2016 kell 17:00

Aldo Välba

Aldo.Valba@eas.ee
627 9515