Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Sihtgrupp: Avaliku sektori hankijad ja innovaatilisi lahendusi pakkuvad ettevõtjad.

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks, edukamaks, rikkamaks.

 

Innovatsioonihangete koolituse materjalid:

Maksimaalne toetus 500 000 EUR

 
Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Euroopa Regionaalarengu Fond

Kogueelarve

20 000 000 eurot

Eesmärk

Tulemused


Toetatavad tegevused

Toetatakse hanke kõiki etappe, alates vajaduse määratlemisest kuni hankelepingu lõppemiseni.

  • Hanke ettevalmistamine ja korraldamine: õigus- ja valdkonnaspetsiifiline nõustamine, hankeprotsessi juhtimine ja lepingu täitmine
  • Hanke tulemi ostmine, sh teadus- ja arendustegevus

Taotlemine

II taotlusvoor avanes 30. jaanuaril 2017.

Osalemisteatiste esitamise tähtaeg on 20. veebruar kell 17:00.

Teatised palume saata e-posti aadressile aldo.valba@eas.ee.


Aldo Välba

Aldo.Valba@eas.ee
627 9515