Eksport Hiina

Sihtgrupp: Eesti tooteid ja siin väljaarendatud teenuseid eksportivad või selle tegevusega alustada soovivad ettevõtted.

EAS soovib pakkuda Eesti ettevõtetele tuge eksportimiseks Hiina sihtturule. EASi Hiina-suunaliste teenuste paketti lisanduvate toodete eesmärk on eelkõige vastata ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina sihtturule sisenemise ja sealse ärikeskkonna alal. Teenused viiakse ellu faaside kaupa.

EesmärkTingimused

Teenuseid ei saa kasutada ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arenamise programmi punktis 4 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:

  • Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
  • kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
  • tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  • hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 2008, jagu G, v.a jagu G, alajagu 45.2) ning v.a Eestist välja suunatud jae- ja hulgikaubandus juhul, kui Eestis äriregistrisse kantud äriühing ekspordib tooteid või teenuseid, millele luuakse Eestis olulist lisandväärtust;
  • finants- ja kindlustustegevus, v.a fondide valitsemine (EMTAK 2008, jagu K, v.a jagu K, alajagu 66.301);
  • kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

Osalemine

Teenuste tellimiseks esitage palun sooviavaldus info@eas.ee. Ekspordipartneri taustakontolliks saatke palun Hiina ettevõtet puudutav informatsioon.

Liisi Karindi
627 9789
liisi.karindi@eas.ee


Vali sobiv sündmus alljärgnevast nimekirjast