Ekspordivaldkonna koolitused

Avatud Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega eksportöörid, kes valmistuvad oma toodete või teenustega välisturule sisenema.

2015/2016 õppeaastal korraldab EAS nii alustavatele kui tegutsevatele eksportööridele suunatud koolitusi, mis on mõeldud valdkondlikke ja sihtturge puudutavate teadmiste ning oskuste arendamiseks. Koolitustel osalemine aitab kaasa Eesti ettevõtete vahelise koostöö hoogustumisele, loob eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamisele.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedKoolitused viime läbi loengu ja praktika vormis, kus õpitud teooria kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamise ning grupitöö käigus. Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. EAS-i partner ekspordikoolituste korraldamisel on Marketingi Instituut.

2015.-2016. õppeaasta koolitusteemad

 • välisturu uuringu metoodika
 • e-kaubanduse võimalused eksportijale
 • välisturule suunatud koduleht
 • eksport sotsiaalmeedia abil
 • uute klientide leidmise viisid välisturul
 • IT-teenuste eksport
 • inseneri- ja projekteerimisteenuste eksport
 • tervishoiuteenuste eksport
 • ekspordiplaani koostamine algajatele (3-päevane)
 • ekspordiplaani koostamine eksportöörile (3-päevane)

Kasulikud materjalid

Tingimused

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ alusel ei saa koolitustel osaled järgmiste tegevusalade ettevõtted:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

Osalemine

Ühepäevase koolituse osalustasu inimese kohta on 25 eurot (+ km). Kolmepäevase koolituse osalustasu inimese kohta on 75 eurot (+ km). Maksumus sisaldab koolitusmaterjale, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Kontakt
Info- ja tugikeskus
627 9700
info@eas.ee