Eesti kosmosebüroo

Avatud Sihtgrupp: kompetentsi, motivatsiooni ja võimekust omavad Eesti ettevõtted (sh ka alustavad).

EAS on Eesti kosmosepoliitika, kosmosevaldkonna arendamisega seotud ettevõtluse ja rahvusvahelise koostöö peamine edendaja, tagades meie ettevõtetele uusi ärivõimalusi kõrgtehnoloogiat loovatel turgudel. Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige alates 2015. aastast.ESA pakkumuskutsetes osalemine võimaldab Eesti ettevõtetel ja teadusasutustel edukalt osaleda Euroopa Kosmoseagentuuri projektides, aidates seeläbi kaasa Eestis uute kõrgtehnoloogia valdkonna töökohtade lisandumisele. Samuti loob see eeldused töötamaks välja teadusmahukaid ning kõrge lisandväärtusega tooteid ning teenuseid, mis on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised.

 

Lisainformatsiooni leiate Eesti kosmosebüroo veebilehel.
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedEAS-i Kosmosebüroo:

  • vahendab ESA pakkumiskutseid;
  • nõustab projektide koostajaid;
  • korraldab infopäevi, seminare, konverentse, õppereise ja matchmaking-üritusi.

Projektide koostamist EAS-i Kosmosebüroo rahaliselt ei toeta.


Osalemine

Programmis osalemiseks palume registreerida oma ettevõte või teadusasutus EAS-i kosmosevaldkonna andmebaasis, mis tagab teile jätkuva infovoo avanevate võimaluste kohta. EAS koostab ning suunab osalusettepanekud vastavalt teie ettevõtte või teadusasutuse profiilile, võimekusele ja motivatsioonile.

Madis Võõras, 627 9795, madis.vooras@eas.ee

X