Ärimentorprogramm

Sihtgrupp: 1-3,5 aastat ekspordi alal tegutsenud või lähiajal eksporti kavandav ettevõtja.

Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 12 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Lisaks mentii ja mentori koostööle pakub programm võimalusi suhtevõrgustike kasvatamiseks, ettevõtlusalastel seminaridel osalemist ning võimaldab koostööd väliskonsultantidega, kelle kaasabil mentii äri välisturugudel kasvatada.

Tutvu ärimentoritega 

Edulood
Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesmärk

TulemusedSisu

 • Mentii personaalne koostöö kogenud ettevõtja ehk mentoriga – ettevõtte arenguvajaduste kaardistamine, eesmärgistamine, tegevuste analüüs ja pidev tagasiside mentorilt.
 • Koostöö väliskonsultantidega ning abi tegevuste planeerimiseks välisturgudel.
 • Kontaktid teiste ettevõtjatega (mentiide ja mentoritega) ning kontaktvõrgustiku laiendamine.
 • Uued ettevõtlusalased teadmised ja osalemine kuuel ettevõtlusteemalisel seminaril: ärimudelid, strateegiad, juhtimine, tootearendus, turundus, müük.
 • Ootused mentiile: mentiideks ootame ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid, kes kavandavad tootearendust ja eksporti.
  Mentiide valik toimub kandideerimisavalduste alusel.
 • Ootused mentorile: mentoriks ootame kogenud ettevõtjaid, kellel on oskus ja tahe inimesi innustada, arendada ning oma teadmiste ja kogemustega toetada. Mentorilt eeldatakse kõrgharidust, kasvava ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimiskogemust ning soovitavalt rahvusvahelist ärikogemust.
  Mentorite valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Tingimused

Mentiina osalemine arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

Mentiina ei või osaleda järgmiste tegevusalade esindajad:

 • põllumajandustoodete esmane tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.

Programmi ajakava perioodile 2016/2017

 • Sisseelamisseminar mentiidele kahes eraldi grupis, I grupp 12. oktoobril ja II grupp 14. oktoobril 2016 / läbiviija Kaidi Peets / toimub Tallinnas
 • Sisseelamisseminar mentoritele 20.-21. oktoobril 2016 / läbiviija Ville Jehe / toimub Laulasmaal
 • Executive Coaching Certificate uutele mentoritele kahes eraldi grupis, I grupp 3.-4. novembril ja II grupp 8.-9. novembril 2016 / läbiviijad Peep Aaviksoo ja Riina Varts / toimub Tallinnas
 • Avapäev mentoritele ja mentiidele 24. novembril 2016 / läbiviija Rode Luhaäär / toimub Tallinnas
 • Ärimudelid, I grupp 19.-20. jaanuaril 2017 ja II grupp 26.-27. jaanuaril 2017 / läbiviija Kalev Kaarna / toimub Pärnus
 • Strateegiad ja strateegiline juhtimine, I grupp 22.-23. veebruaril 2017 ja II grupp 2.-3. märtsil 2017 / läbiviija Jari Kukkonen / toimub Tartus
 • Väikeettevõtte turundus, I grupp 18-19. aprillil 2017 ja II grupp 25.-26. aprillil 2017 / läbiviija Priit Kallas / toimub Tallinnas
 • Mentorite motivatsioonikoolitus 11.-12. mail 2017 / toimub Laulasmaal
 • Müügiseminar, I grupp 1. juunil 2017 ja II grupp 8. juunil 2017 / läbiviija Johan Bynell / toimub Tallinnas
 • Tootearendus, I grupp 16.-17. augustil 2017 ja II grupp 23.-24. augustil 2017
 • Mentorite õppereis Soome või Rootsi, I grupp 13.-14. septembril 2017 ja II grupp 20.-21. septembril 2017
 • Väikeettevõtte juhtimine, I grupp 5.-6. oktoobril 2017 ja II grupp 12.-13. oktoobril 2017
 • Lõpuseminar mentoritele ja mentiidele 26. oktoobril 2017 / toimub Tallinnas

Osalemine

Programmi uued grupid alustavad oktoobris 2017, oma osalussoovist võib teada anda juba praegu. Osalejate valik toimub septembris pingerea alusel.

Mentiil on konkreetsed ja ambitsioonikad ettevõtte eesmärgid, mida programmis osaledes saavutada. Mentii ettevõttel on kasvupotentsiaal, mentiid planeerivad eksporti, tegelevad tootearendusega ja nende ettevõtted on soovitavalt innovaatilise ärimudeliga.

Mentoriks sobivad pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõtjad, eelistame tootmisettevõtte juhtimis- ja ekspordikogemusega ettevõtete juhte.

Ärimentorprogrammis osalemine on tasuta.

Kandideerimiseks palun täitke kandideerimisankeet:

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Info- ja tugikeskus, 627 9700, info@eas.ee

X