Alustava ettevõtja baaskoolitus

Sihtgrupp: Eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikud või tegevusega äsja alustanud ettevõtjad, aga ka kõik, kes soovivad omandada ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada praktilisi teadmisi oma ettevõtte rajamiseks.

Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõte ja alustamaks tegutsemist ettevõtluses.
Euroopa Regionaalarengu Fond


Alustava ettevõtja baaskoolitust viib läbi BDA Consulting. Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega ja koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel on osalejatel kaardistatud oma ärimudel, samuti on valminud praktilise suunitlusega äriplaan ja tegevuskava, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel.

Koolitus keskendub eelkõige järgmistele teemadele:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
  • Turundus ja müük
  • Tootearendus ja teenuse disain
  • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
  • Juhtimine

Vaata õpetlikke ja inspireerivaid videoid.

Alustava ettevõtja käsiraamat

Ühe koolituse maht on 7 päeva (56 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisva koduse töö maht. Ühel nädalal on kuni 2 koolituspäeva, seega toimub koolitus ca 1-2 kuu jooksul.

2017. a. koolituskava


Osalemine

Koolitusele pääsemiseks tuleb huvilistel esitada maakondlikule arenduskeskusele sooviavaldus, mille alusel valitakse välja suurima motivatsiooniga osalejad ning komplekteeritakse koolitusgrupp. Sooviavalduses tuleb selgitada ja põhjendada, miks soovitakse koolitusel osaleda.

Koolituse omaosalus osavõtjale on 40 EUR (s.h KM). Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja 2 kohvipausi.

X