Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss

Hanke nimetus: Ettevõtete tootearenduse kasvu toetavate teenuste projektikonkurss
Hankenumber: HNR160397
Hanke lühikirjeldus: Käesolevale Konkursile oodatakse kandideerima projekte, mis toetavad Eesti ettevõtete majandustulemuste kasvu läbi tootearenduse kasvu (edaspidi Projekt).

Otsime projektikonkursi kaudu uusi teenuseid ja tehnilisi lahendusi, mis pikas perspektiivis toovad kasu paljudele ettevõtetele ja on jätkusuutlikud ka projekti lõppedes.

  • Taotletav summa 5 000 – 40 000 eurot
  • Minimaalne osalevate ettevõtjate arv 10
  • Rahastamine toimub tagantjärgi tegevusaruande alusel kuni 6 kuud kestvate projektide puhul ühekordselt projekti lõppedes ja pikemate projektide puhul 1) projekti keskel ja 2) projekti lõpus vastavalt aruande hetkeks elluviidud tegevuste mahule.
  • Projektikonkursi täpsemate tingimustega saab tutvuda siin.
Pakkumuste esitamine: Projektid esitatakse märgusõnaga „Tootearenduse projektikonkurss“. Projektide esitamise tähtaeg on 31.03.2017, kell 12.00. Pärast tähtaega esitatud projektid lükatakse tagasi.

Projekt tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt aadressil liina.randmae@eas.ee.

Täiendav info: Kõik Projektikonkursiga seotud küsimused tuleb esitada kirjalikult aadressil liina.randmae@eas.ee.

Palume end projektikonkursi infosaajate nimekirja registreerida ja esitada vabas vormis sooviavaldus aadressil liina.randmae@eas.ee. Registreerunutele edastatakse kõik küsimused ja vastused, mis käesoleva vooru raames esitatakse.

Projektikonkursi infopäev toimub 03.03. kl 14.00 EASis (Lasnamäe 2, Tallinn), infopäevale registreerumiseks on vajalik saata e-kiri aadressile liina.randmae@eas.ee.

 

 

 
X