A A A

Tehnoloogia arenduskeskuste programm

Tehnoloogia arenduskeskused (TAK) on ülikoolide ja ettevõtete pikaajalisele koostööle orienteeritud teadusasutused, mis on loodud avaliku sektori kaasabil.
TAK tegeleb uute tehnoloogiate arendamisega ning keskuses töötavad tippteadlased otsivad uusi ja innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi just partnerettevõtetele olulistes valdkondades. Eestis tegutseb kaheksa tehnoloogia arenduskeskust,  kelle kohta täpsemat infot saad siit.


Tehnoloogia arenduskeskuste programmi eesmärgiks on ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ettevõtjate ja teadusasutuste vahelise koostöö tugevdamise abil vastavalt Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiale 2007-2013 Teadmistepõhine Eesti.

Programmi tegevused aitavad:

  • Koondada ja arendada ettevõtjate ning teadusasutuste ühisest visioonist lähtuvat kriitilist hulka tipptasemel kompetentsi ja ressurssi.
  • Suurendada majandusliku lisandväärtuse loomisele suunatud rakendusuuringute kvaliteeti ja mahtu.
  • Suurendada ettevõtluse vajadustele orienteeritud teadus- ja arendustöötajate arvu ja nende mobiilsust ettevõtjate ja teadusasutuste vahel.
  • Tugevdada pikaajalist strateegilist arendustegevuse planeerimist ja juhtimise võimekust ettevõtjates ja teadusasutustes.

 

Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Programmi eelarve (2007.-2013. a) on 62,9 mln eurot.

Taotluseid jooksvalt programmi vastu ei võeta, 2009.aastal rahastati kokku 8 TAKi, mis osutavad teenuseid kuni 2015.aastani.