A A A

Eksport

Ekspordi valdkonnas on meie eesmärgiks Eesti ettevõtete suurem ekspordimaht, sh nii eksportivate ettevõtete arvu suurendamine kui ka ettevõtjate ekspordikäibe tõstmine. Eksport tugevdab ettevõtet tervikuna, sest ekspordi eeldusena on sageli vaja kasvada, luua kõrgemat lisandväärtust ja tegelda tootearendusega. Samuti aitab juba tekkinud eksport ettevõtte arengule kõigis neis valdkondades kaasa.