A A A

Millal mõelda äriühingu lõpetamise peale?

Märgid, mis näitavad, et ettevõtte tegevus tuleks lõpetada, on erinevad. Kusjuures alati ei pruugi selleks olla vaid majanduslikud raskused.

Põhjused, mis viitavad vajadusele ettevõte lõpetada (likvideerida), võivad olla

  • omaniku soovimatus ettevõtte tegevust jätkata
  • muutunud turusituatsioon
  • ebaõnnestunud äriplaan
  • vastuolud omanike vahel
  • kapitali nappus
  • probleemid raamatupidamisega
  • tõsised makseraskused

Tulevikuta ettevõtet ei tohi niisama seisma jätta. Kuni ettevõte on äriregistris registreeritud tegutseva majandusüksusena, tuleb esitada ka aruandeid. Aruannete esitamata jätmine ning probleemse ettevõtte tegevuse peatamine toob enamasti kaasa juhatuse liikmete varalise vastutuse.

Äriühingu lõpetamine ja likvideerimine

Äriseadustik teeb vahet kahel erineval mõiste: lõpetamisel ja likvideerimisel.

Lõpetamise mõistega tähistatakse valdkonda, mis hõlmab materiaalõiguslikke küsimusi. Äriseadustik näeb ette lõpetamise alused ja tegevuse jätkamise võimalused, reguleerib vastavate otsuste vastuvõtmise korda jm.

Likvideerimine on aga menetlus, mille kaudu toimub ühingu tegevuse lõpetamine. Selle käigus müüakse äriühingu vara, rahuldatakse võlausaldajate nõuded, jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel ning lõpuks kustutatakse äriühing äriregistrist.

Alles siis, kui äriühing on äriregistrist kustutatud, saab öelda, et äriühingut ei ole enam olemas ja selle tegevus on lõppenud. Tuleb silmas pidada, et äriühingu lõpetamisotsuse vastuvõtmisega ei lõpeta äriühing tegevust, sest juriidilise isikuna eksisteerib äriühing edasi.

Ettevõtet saab lõpetada kahel viisil:

Kui ettevõte on muutunud püsivalt maksejõuetuks, tuleb võlgu oleval äriühingul esitada kohtule avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Pankrotiavalduse mitteesitamine või esitamisega viivitamine on kriminaalkuritegu, mille eest karistatakse rahalise karistusega või kuni üheaastase vangistusega.

Kas artiklist oli abi:
Täname