A A A

Äriühingu likvideerimine

Äriühing kui üks juriidilise isiku liike kestab iseseisva õiguste ja kohustuste kandjana enamasti mingi aja, mis tähendab, et äriühing on õigusvõimeline äriregistrisse kandmise hetkest kuni sealt kustutamiseni.

Põhjused, miks äriühing lõpetatakse, võivad olla väga erinevad. Likvideerimise võib tingida äriühingu pankrot, sundlõpetamine või omanike otsus äriühing lõpetada vabatahtlikult. Äriühingu äriregistrist kustutamisele peab eelnema äriühingu kohustuste täitmine.

Likvideerimine on toimingute etapp, mis on vajalik ühingu tegevuse lõpetamiseks.

Likvideerimismenetlus

Likvideerimismenetluse raames tuleb teha järgmised toimingud:

  • koostada majandustegevuse ülevaade
  • osanikel võtta vastu lõpetamisotsus
  • teavitada võlausaldajaid (teate avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded [ametlikudteadaanded.ee])
  • teha kanne äriregistrisse (likvideerimisteade ja likvideerijate nimi)
  • koostada likvideerimise algbilanss
  • müüa vara, sisse nõuda võlad, rahuldada võlausaldajate nõuded
  • koostada lõppbilanss ja varajaotusplaan

Likvideerimine kui menetlus seisneb ühingule kuuluva vara jaotamises ning on suunatud võlausaldajate huvide kaitsmisele.

Likvideerimisele järgneb ühingu lõppemine (kustutamine äriregistrist).

Alles siis, kui ühing on äriregistrist kustutatud, saab väita, et seda ei ole enam ja et äriühingu tegevus on lõppenud.

Kas artiklist oli abi:
Täname