A A A

Riigi tugi alustavale ettevõtjale

Kui äripaani järgi tehtud arvutused näitavad, et ettevõtmine tuleb kasumlik ning sinu tootel või teenusel on unikaalne müügiargument, on puudujäävat finantseeringut võimalik leida riiklike toetuste kaudu.

Riiklikud toetused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab alustavaid  ettevõtjaid starditoetuse programmi ja kasvutoetuse programmi raames.

Töötukassa annab ettevõtluse alustamise toetust [tootukassa.ee] vähemalt 18-aastasele töötuna arvelevõetud inimesele, kellel on kas varasem ettevõtluskogemus või kes on läbinud vastava ettevalmistuse (ettevõtluskoolitus või majandusharidus).

Maaelu arendamiseks võid toetusi saada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt [pria.ee] või Maaelu Edendamise Sihtasutuselt [mes.ee].

Uurida tasub ka EL-i struktuurifondide ja omavalitsuste pakutavaid toetusmeetmeid, näiteks stardiabi investeeringuteks põhivarasse ja personali koolitamise toetusi (vt EL-i struktuurifondide toetused [eesti.ee]). Samuti toetavad alustava ettevõtte kasvu ja äriedukust Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Narvas asuvad ettevõtlusinkubaatorid.

Stardilaen

Kui äriplaan ei vasta tingimustele, mille on seadnud ettevõtluse tugisüsteemi kuuluvad organisatsioonid, võid kaaluda laenu võtmist pangast.

Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus (KredEx) toetab ettevõtjaid stardilaenu [kredex.ee] võtmisel oma garantiiga kuni 75% laenu põhisummast. KredEx-i toetusega stardilaene väljatavad viis panka: Krediidipank [krediidipank.ee], Versobank Pank [marfinbank.ee], SEB Pank [seb.ee], Swedbank [swedbank.ee] ja Nordea Pank [nordea.ee].

Et toetust või stardilaenu saada, pead oma elujõulise äriidee panema kirjalikku vormi ehk kirjutama  äriplaani, mille koostamisel on kasutatud just seda äriplaani vormi, mida nõuab toetuse või laenu andja, kelle poole on kavas taotlusega pöörduda.

Toetuste ja laenude saamiseks aitavad äriplaani vormistada maakondlikud arenduskeskused (MAK).

Kas artiklist oli abi:
Täname