A A A

Ettevõtte rahastamine isiklike vahenditega

Taotle starditoetust

Käivita oma ettevõte EAS Starditoetuse abil.
EAS starditoetus

Ettevõtte rahastamine isiklike vahenditega tähendab oma raha paigutamist oma ettevõttesse. Seda on võimalik teha kas investeerimise või laenamise kaudu. Oluline on seejuures teha vahet oma ja ettevõtte raha vahel.

Ettevõttesse isikliku raha paigutamise otstarbekuse kohta tuleb teha arvestusi samamoodi nagu võõrkapitali kaasamisel.

Tuleb arvestada, et pärast investeerimis- või laenutehingut vahetab raha omanikku. Raha kuulub edaspidi ettevõtjale, s.o äriühingule ja seda kasutavad äriseadustiku kohaselt äriühingu juhtorganid. Seega raha kasutamise üle ei otsusta enam investeerija ega laenaja. Erandiks on olukord, kui raha ja ettevõtte omanik on üks ja sama isik.

Ettevõtte vara, sh raha kasutamise üle otsustamine tuleneb rollist äriühingus –  kas ollakse omanik, juhatuse liige või töötaja. Seaduse järgi on volitatud isikuks juhatuse liige.

Investeerimine

Investeerida saab äriühingus osa- või aktsiakapitali ning FIE puhul põhivahenditesse. Investeering ei ole kulu või kaotatud raha, kui loodav ettevõte vajab raha vastavalt stardikapitali arvestusele.

Investeeritud raha saab omanikuna tagasi ainult

  • dividendidena, kui ettevõte on edukas ja teenib kasumit
  • pärast ettevõtte lõpetamist vara müügi kaudu, kui pärast kohustuste kandmist ja võlausaldajate nõuete rahuldamist jääb raha üle
  • ettevõtte müügiga, kui müüa ära osanikule või aktsionärile kuuluvad osad või aktsiad

Investeerides äriühingu osa- või aktsiakapitali, saab omanik raha vastu osakud või aktsiad. Need on tema omad ja tema poolt vabalt võõrandatavad. Aktsiaseltsi kogu nõutav miinimumkapital on 25 000 € ja osaühingul 2500 €. Osaühingu puhul võib teatud tingimustel rahalise sissemakse jätta tegemata.

Laenamine

Omanik võib oma ettevõttesse ka ise raha laenata. Kuid ka siis pole ta enam raha omanik, vaid tal tekib nõue ettevõtte suhtes. Laenamine käib nagu laenamine ikka – tagatisega või ilma.

Laenu peab tagastama laenajale täies ulatuses. Sellele võivad lisanduda intressid, mille pealt tuleb maksta üksikisiku tulumaksu. Ettevõtte ebaõnnestumise ehk pankroti korral ollakse samas olukorras nagu teisedki võlausaldajad.

Kas artiklist oli abi:
Täname