A A A

Starditoetus

Starditoetuse nõustamine

Enne taotluse esitamist EASi soovitame käia nõustamisel maakondlikus arenduskeskuses.
Vaata kontaktandmeid

NB! Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peatas ajutiselt alates 24. septembrist 2014 stardi- ja kasvutoetuse  taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega. Esitatud taotluste seast tehakse otsuseid lähtuvalt taotluste esitamise järjekorrale ja toetusmeetme eelarve jäägile.

 

Starditoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad  täiendavaid rahalisi vahendeid jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks.

Toetuse eesmärgiks on ettevõtete käivitumine äriplaanis kirjeldatud viisil.

Starditoetust on oodatud taotlema alustav ettevõtja:

  • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud,
  • kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha,
  • kelle ärimudel on läbimõeldud, tema äriplaan sisaldab lisaks äri kirjeldusele ka ettevõtte käivitamise kava (tegevusplaani),
  • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis.

Toetuse suurus

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 5 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%, ja omafinantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

Starditoetuse taotlemist reguleerib starditoetuse programmi kord

 

Programmi korra versiooni, mis kehtis 05.03.2014-06.05.2014a leiate siit. 

Programmi korra versiooni, mis kehtis kuni 17.06.2013-04.03.2014a leiate siit.

Programmi korra versiooni, mis kehtis kuni 16.06.2013a leiate siit.

EASi poolt antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttel on võimalik 3 majandusaasta jooksul kasutada VTA-d kuni 200 000 eurot. Transpordisektori ettevõtja puhul on see summa 100 000 eurot. Toetuse andmisel järgitakse konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Lähemalt VTA-st