A A A

Kasvutoetus kuni 2014

 

 

NB! Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peatas ajutiselt alates 24. septembrist 2014 stardi- ja kasvutoetuse  taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega. Esitatud taotluste seast tehakse otsuseid lähtuvalt taotluste esitamise järjekorrale ja toetusmeetme eelarve jäägile.

Kasvutoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavad rahalisi vahendeid kasvava ja rahvusvahelistuva ettevõtte arendamiseks.

Programmi oodatavaks tulemuseks on rohkem kasvule suunatud rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi ettevõtjaid ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil.

Kasvutoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik ja kasvupotentsiaaliga alustav ettevõtja:

  • kelle tooted/teenused on suunatud ekspordile,
  • kes loob keskmisest kõrgema valdkondliku töötasuga töökohti ,
  • kelle ärimudel on koduturul tõestatud,
  • kelle toode või teenus on ettevõtte laienemiseks ja kasvuks valmis.

Toetuse suurus

Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.

Kasvutoetust on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks ja tööjõukulude finantseerimiseks.

Kasvutoetuse taotlemist reguleerib kasvutoetuse programmi kord.

Programmi korra versiooni, mis kehtis 06.01.2014-06.05.2014a. leiate siit.
Programmi korra versiooni, mis kehtis 17.06.2013-05.01.2014a. leiate siit.
Programmi korra versiooni, mis kehtis kuni 16.06.2013.a leiate siit.

EASi poolt antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttel on võimalik 3 majandusaasta jooksul kasutada VTA-d kuni 200 000 eurot. Transpordisektori ettevõtja puhul on see summa 100 000 eurot. Toetuse andmisel järgitakse konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Lähemalt VTA-st