A A A

Kasvutoetus

Kasvutoetus on riiklik toetus alustavatele ettevõtjatele, kes vajavad täiendavad rahalisi vahendeid kasvava ja rahvusvahelistuva ettevõtte arendamiseks. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt EASi e-teeninduses.

Programmi oodatavaks tulemuseks on rohkem kasvule suunatud rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi ettevõtjaid ja tulemuste saavutamine äriplaanis kirjeldatud viisil.

Kasvutoetust on oodatud taotlema jätkusuutlik ja kasvupotentsiaaliga alustav ettevõtja:

  • kelle tooted/teenused on suunatud ekspordile,
  • kes loob keskmisest kõrgema valdkondliku töötasuga töökohti ,
  • kelle ärimudel on koduturul tõestatud,
  • kelle toode või teenus on ettevõtte laienemiseks ja kasvuks valmis.

Toetuse suurus

Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.

Kasvutoetust on võimalik kasutada projekti perioodi jooksul põhivara soetamiseks, turundustegevuste läbiviimiseks ja tööjõukulude finantseerimiseks.

Kasvutoetuse taotlemist reguleerib kasvutoetuse programmi kord.

Programmi korra versiooni, mis kehtis 06.01.2014-06.05.2014a. leiate siit.
Programmi korra versiooni, mis kehtis 17.06.2013-05.01.2014a. leiate siit.
Programmi korra versiooni, mis kehtis kuni 16.06.2013.a leiate siit.

EASi poolt antav toetus on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttel on võimalik 3 majandusaasta jooksul kasutada VTA-d kuni 200 000 eurot. Transpordisektori ettevõtja puhul on see summa 100 000 eurot. Toetuse andmisel järgitakse konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Lähemalt VTA-st