A A A

Alustavale ettevõtjale

Alustava ettevõtja teekond

Mõtle selle töövahendi abil läbi oma äri loomisega seotud teemad ja hakka iseendale tööandjaks.
Alusta

EAS pakub erinevaid toetusvõimalusi ja lahendusi, mis aitavad alustaval ettevõtjal oma äri käima lükata. Alustajaidtoetades peame silmas eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtteid.

Alustajatele suunatud tegevustes rõhutab EAS ettevõtlusteadlikkuse tõstmisele ja potentsiaalsete ettevõtjate innustamisele.

Info ja teadlikkus on esiplaanil ka juba alustanud ettevõtjate puhul, kellel on sageli põhjalikud oskused ja kogemused küll oma tegevusvaldkonnas, kuid napib teadmisi ettevõtlusest.

Pakume alustajatele mitmekesist teavet, alates veebiinfost kuni personaalse nõustamiseni mentorprogrammi raames. Lisaks saavad alustajad taotleda otsetoetusi.