A A A

Intellektuaalomandi kaitse välisriikides

Tule mentiiks

Leia ärimentorprogrammi abil omale personaalne mentor.
Kandideeri

Eestis registreeritud kaubamärgid, kasulikud mudelid, patendid või tööstusdisainilahendused välisriikides ei kehti, seetõttu tuleb nende kaitset eraldi taotleda. Intellektuaalomandi kaitsmine välisriikides on mitme muutujate ülesanne, mille lahendamine on võimalik vaid ettevõtja, juristi, patendivoliniku ja vajaduse korral ka välisriigi advokaadi koostöös.

Kaubamärgi registreerimiseks või leiutise välispatentimisel on soovitatav kasutada Eesti patendivolinike [epa.ee] abi. Viimased võivad abistada ka välisriikide patendivolinike leidmisel ja nende esindajaks volitamisel.

Kaubamärgi kaitse välisriigis

Kaubamärgi võib välisriigis registreerida kas Eesti ettevõtja või mõnes välisriigis tegutseva ettevõtte nimel.

Kaubamärgi registreerimiseks välisriikides on kolm võimalust:

  • avalduse esitamine sihtriigi patendiametile
  • registreerimine Madridi kokkuleppe protokolli [riigiteataja.ee] alusel – võimaldab taotleda kaitset konkreetses Madridi kokkuleppe protokolliga ühinenud riigis
  • Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimine EÜ Nõukogu määruse [eur-lex.europa.eu] alusel

Andmeid eri riikide patendiametite kohta leiad Maailma Intellektuaalomandi Organsatsiooni (WIPO) [wipo.int] koduleheküljelt. Madridi süsteemi alusel registreerimisel tuleb esitada vastavas vormis taotlus [wipo.int] oma riigi patendiametile, mis edastab selle rahvusvahelisele büroole. Enne aga tasub kontrollida WIPOS-s registreeritud kaubamärkide andmebaasi [wipo.int].

Euroopa Ühenduse kaubamärgi taotlus esitatakse Hispaanias asuvasse Siseturu Ühtlustamise Ametisse (OHIM) [oami.europa.eu]. Vastava õiguskaitse alla kuulub kogu Euroopa Ühenduse territoorium.

Kaubamärgi kaitsmist USA-s võiks alustada otsinguga föderaalsete kaubamärkide andmebaasist [uspto.gov]. Kaubamärgikaitset USA-s saab taotleda ka Madridi protokolli kaudu.

Loe lisaks Patendiameti väljaannet „Kaubamärgi kaitsmine” [epa.ee].

Leiutise kaitse välisriikides

Leiutist on võimalik välisriigis kaitsta patendi või kasuliku mudeli kaudu kas igas väljavalitud riigis eraldi või samal ajal teatud riikide rühmas.

Põhilised rahvusvahelised kokkulepped leiutiste õiguskaitsmiseks:

Euroopa Patendikonventsioon hõlmab praegu 36 Euroopa riiki. Euraasia Patendikonventsioon hõlmab osa SRÜ riike ja võimaldab ainukesena jõusolevatest rahvusvahelistest kokkulepetest taotleda sellist patenti, mis kehtib kõigis konventsiooni liikmesriikides.

Patenditaotluse esitamise õigus USA-s on ainult füüsilisel, mitte juriidilisel isikul. Võimalik on esitada ka eeltaotlusi, mille alusel saab esitada päristaotlust.

Disainilahenduse kaitse välisriikides

Disainilahenduse kaitse saamiseks esitatakse vastavad registreerimistaotlused neis välisriikides, kus kaitset soovitakse.

Euroopa Liidu disainilahenduse taotlusi saab esitada Siseturu Ühtlustamise Ametisse [epa.ee].

USA-s kaitstakse disainilahendusi disainipatendiga, mille menetlus järgib üldiseid leiutispatendi (s.o Eesti patendi või kasuliku mudeli analoog) reegleid.

Kas artiklist oli abi:
Täname