A A A

Intellektuaalomandi kaitse

Astu inkubaatorisse

Anna oma arenevale ärile tõeline hoog ettevõtlusinkubaatoris.
Ettevõtlusinkubaatorid

Intellektuaalomandiks loetakse inimese vaimse tegevuse tulemit. Intellektuaalomandi õigused annavad võimaluse kaitsta firma mõningaid immateriaalse varasid. Peaaegu igal äriühingul on sellist vara, mida tasub kaitsta.

Isegi juhul, kui ettevõttel intellektuaalomandi kaitset vajavat vara pole, peab olema teadlik teiste ettevõtete õigustest. Teadmatus võib põhjustada väärtuslike õiguste kaotamise, kuluka kohtuprotsessi või mõlemat.

Seadusega kindlaksmääratud intellektuaalomandi õigused jagunevad

  • autoriõiguseks ja sellega kaasnevateks õigusteks
  • tööstusomandiks, mille objektideks on kaubamärgid, patendid ja kasulikud mudelid ning tööstusdisainilahendused

Autoriõigus 

Autoriõigus (copyright) on

  • iseseisev õigussüsteemi normistik, millega kaitstakse kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid. Tähtsam reguleeriv seadus Eestis on autoriõiguse seadus [riigiteataja.ee]
  • kirjandus-, kunsti- ja teadusteose autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum

Autoriõigusega kaasnevad ka naaberõigused, mis tekivad autoriõigusega kaitstud tööde ümber. Naaberõigused tulenevad autoriõiguse põhimõtetest ja antakse teoste esitajatele, fonogrammitootjatele, raadio- ja teleorganisatsioonidele ning andmebaaside loojatele või valdajatele. Autorite õigusi oma teoste kasutamise suhtes aitab kaitsta Eesti Autorite Ühing [eau.org]. Autoriõiguste rikkumise kaitsega  tegeleb Eesti Autoriõiguse Kaitse Organisatsioon [eako.ee].

Kaubamärk 

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub mingi kindel ettevõtja. Kaubamärgiks võivad olla  sõna või sõnad, kujutised, etikett, ruumiline kujund, tähtede kombinatsioon, numbri ja tähtede kombinatsioon, ärinimi jms.

Kaubamärgi registreerimine annab märgile õiguskaitse, mis piirab teistel äriühingutel ja isikutel konkreetse kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi kasutamise samade või sarnaste kaupade tähistamiseks. Kaubamärgi registreerimiseks tuleb esitada avaldus Patendiameti vastuvõtuosakonnale [epa.ee].

Patendid ja kasulikud mudelid

Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on probleemi lahendamiseks loodud tehniline lahendus, mis on tööstuslikult kasutatav. Leiutisteks ei loeta avastusi ega äriideid ning neid ei saa patentida.

Disaini  saab intellektuaalse omandina käsitleda kahes kontekstis:

  • graafiline disain, mis on seotud autoriõigusega (graafiline disain, maalikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid jne)
  • tööstusdisainilahendus, mis saab õiguskaitse konkreetse kandega vastavas riiklikus või rahvusvahelises registris ning mille registreerimisavalduse vaatab läbi Patendiamet.

Lisainformatsiooni leiad Eesti Patendiametist [epa.ee], intellektuaalomandi infoväravast autor.ee ja loomemajanduse infoportaalist looveesti.ee. 

Kas artiklist oli abi:
Täname