Teid suunati siia aktiva.ee'st. Aktiva.ee läheb lähiajal sulgemisele, kuid lehel olev ettevõtjat abistav info ei lähe kaduma. Nüüdsest on see uuendatud kujul kättesaadav siin, EAS' veebilehel.